Ordlista för poker

Här samlar vi pokertermer som kan behöva en förklaring. Speciellt värdefullt för dig som är nybörjare i pokersammanhang!
 

Active player – spelare som deltar i pokerhanden (deltagare som ännu inte har lagt sig).
 
All in – att satsa alla sina marker på en gång.
 
Ante– Avgift (oftast i form av pengar) som placeras i potten innan pokerrundan startar
 
Bluff – ett försök att lura motståndaren att tro att man sitter med en bättre pokerhand än man i jsälva verket gör.
 
Chekat – passa. Turen går över till nästa spelare.
 
Chip Leader – den spelare som förfogar över mest marker för tillfället.
 
Community kort – fem öppna kort som ligger synliga för samtliga spelare på bordet. Korten får användas av alla spelare i avsikt att få bästa möjliga pokerhand.
 
Dealer – den spelare som delar ut korten. Vid varje ny giv markeras dealern med en medurs roterande knapp.
 
Flop –den andra bettingrundan.
 
Pokerhand – de kort som man förfogar över i handen och på bordet
 
Heads-up – när det endast återstår två deltagare och dessa spelar mot varandra.
 
Hålkort –de kort som spelare sitter med på handen. Dolda kort.
 
Lilla mörken – den första insatsen. Görs av den spelare som sitter till vänster om dealern. Lilla mörkens insats är hälften av stora mörken. Summorna varierar.
 
Lägga sig – man drar sig ur spelet och kastar sina kort.
 
Mörken (blind) – insats som görs före given av en eller flera spelare. Lilla mörken motsvarar hälften av stora mörken.
 
Rivern – den fjärden bettingrundan.
 
Satsa (bet) den insats som spelaren lägger i potten under en satsningsrunda
 
Stora mörken (big blind) – insats som spelaren som sitter till vänster om lilla mörken lägger. Storleken kan varierar från bord till bord, men stora mörkern är alltid dubbelt så stor som lilla mörkern.
 
Syna (call) – Satsar en spelare så kan man syna hans insats. Detta görs genom att lägga samma belopp som bettat. Du är då fortsatt med i pokeromgången.
 
Turnen – Den tredje satsningsrundan.